ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher

สำหรับผู้ประกอบการรับสิทธิ
** รับสมัครร้านค้าผ่านช่องทางเว็บไซด์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. - 15 ธ.ค. 64 เวลา 06.00-22.00 น.
กำหนดปิดรับสมัครร้านค้าวันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 22.00 น.

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้า)
  • ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)เท่านั้น
  • กิจการจำหน่าย สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ(นวด สปา ทำผม ทำเล็บ) ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ บัตรกำนัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้า/บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid) เว้นแต่เป็นการชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มของศูนย์อาหารที่ต้องใช้งานภายในวันเดียวกันกับวันที่ชำระเงิน โดยที่การชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มของศูนย์อาหารที่ต้องใช้งานภายในวันเดียวกันกับวันที่ชำระเงิน
    การสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการ ต้องมีการซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด
  • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
  • เปิดรับการใช้สิทธิจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 ติดตามเงื่อนไขโครงการ
ร้านค้าสามารถรับเงินจากสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯ ถุงเงิน หลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการและยอมรับเงื่อนไขโครงการ
หมายเหตุ : สำหรับผู้ประกอบการ
  • ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดจดทะเบียนกับกรมสรรพากรให้เรียบร้อย ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 7 วันทำการ
  • ขอให้ผู้ประกอบการโปรดตรวจสอบประเภทกิจการแอปฯ ถุงเงินที่สมัคร ให้ตรงกับประเภทกิจการของท่าน เนื่องจากประเภทกิจการมีผลต่อคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ
คนละครึ่ง
คนละครึ่ง

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีแอปฯ


วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีแอปฯ ถุงเงิน


1.
ผูกร้านถุงเงินกับฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
2.
ลูกค้าเลือกร้านค้าจากแอปฯ เป๋าตัง
และทำการสั่งอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
(ระบบจะส่งข้อมูลการสั่งเข้าในแอปฯ เป๋าตัง)
3.
ลูกค้าชำระค่าอาหารผ่านแอปฯ เป๋าตัง
และชำระค่าส่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
4.
ร้านค้ากดรับ Order
ผ่านถุงเงิน
5.
ร้านค้ากดรับออร์เดอร์ผ่าน
ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
6.
ร้านค้าทำการจัดส่งอาหาร

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีแอปฯ ถุงเงิน


1.
ลงทะเบียนถุงเงินผ่านเวปไซต์
2.
บัตรประชาชน/เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี และเบอร์โทรศัพท์
3.
รับรหัส OTP เพื่อตรวจสอบข้อมูล
4.
กรอกข้อมูลเจ้าของร้าน
ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,
ประเภทกิจการ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล), เลขบัญชีที่ผูกกับแอปฯ ถุงเงิน
5.
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้าน
ประเภทกิจการหลัก/ย่อย,
ที่อยู่สถานที่ประกอบการ,
กิจการมีสาขา (มี/ไม่มี), จำนวนสาขา และเบอร์
6.
ร้านค้าได้รับการแจ้ง
ว่าผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์โครงการ
ผ่านช่องทางต่างๆ และ SMS

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่มีแอปฯ ถุงเงิน


1.
กรอกข้อมูลเจ้าของร้าน
ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,
ประเภทกิจการ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล), เลขบัญชีที่ผูกกับแอปฯ ถุงเงิน
2.
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้าน
ประเภทกิจการหลัก/ย่อย,
ที่อยู่สถานที่ประกอบการ,
กิจการมีสาขา (มี/ไม่มี), จำนวนสาขา และเบอร์
3.
ร้านค้าได้รับการแจ้ง
ว่าผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์โครงการ
ผ่านช่องทางต่างๆ และ SMS

วิธีการใช้งานโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านฟู้ดเดลิเวรี่ แอปฯ


ขั้นตอนการผูกร้านถุงเงินกับฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

1.
กด "สมัครฟรี" ที่แบนเนอร์
สมัครใช้งาน
2.
กด "ยอมรับ"
ข้อตกลงและเงื่อนไข
3.
เลือกแอปฯ ที่ต้องการสมัคร
**โดย Logo ที่จะแสดงในหน้านี้ เฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้
4.
กดกรอกข้อมูลร้านค้า
รหัสอ้างอิง : LINE MAN คือ รหัสร้านค้า
(Restaurant ID) และ GrabFood คือ รหัสร้านค้าสามารถดูได้ใน แอปฯ GrabMerchant
5.
ตรวจสอบรายละเอียด
จากนั้นกด ยืนยันการสมัคร
6.
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพื่อยืนยันการสมัคร
7.
หน้าจอแสดง
การใช้คำขอสมัครเข้าร่วมโครงการ

สถานะการสมัครโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่

กรณีกดสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ จะแสดงฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้
แจ้งสถานะการสมัครหลังจากร้านค้า
กรอกข้อมูลการสมัครผูกกับบัญชีร้านค้า
กับฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
แจ้งผลการผูกบัญชีถุงเงิน
กับแอปฯ กรณีที่ร้านสาขา
หลักเลือกแอปฯ เท่านั้น

สมัครสำเร็จ

สมัครไม่สำเร็จ

1. ร้านค้าแบบมีสาขา และเป็นสาขาหลัก ร้านค้าที่เป็นสาขาหลัก จะเป็นผู้เลือกฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ โดยแอปฯ ที่สาขาหลักเลือกจะเป็นแอปฯ ที่ใช้สำหรับสาขาย่อยอื่นๆ ทั้งหมด
1.
กด "สมัครฟรี" ที่แบนเนอร์
สมัครใช้งาน
2.
กด "ยอมรับ"
ข้อตกลงและเงื่อนไข
3.
เลือกแอปฯ ที่ต้องการสมัคร
*เลือกได้ 1 แอปฯ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
4.
เลือกผูกบัญชีสาขาหลัก
กับฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
5.
กดกรอกข้อมูลร้านค้า
รหัสอ้างอิง : LINE MAN คือ รหัสร้านค้า
(Restaurant ID) และ GrabFood คือ รหัสร้านค้าสามารถดูได้ใน แอปฯ GrabMerchant
6.
ตรวจสอบรายละเอียด
จากนั้นกด ยืนยันการสมัคร
7.
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพื่อยืนยันการสมัคร
8.
หน้าจอแสดง
การใช้คำขอสมัครเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ :
1. ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ จะแสดงรายการชำระเฉพาะค่าบริการส่งอาหารเท่านั้น โดยจะต้องชำระตามรูปแบบ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ นั้นๆ กำหนด
2. กรณีกดสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ จะแสดงเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้
2. ร้านค้าแบบมีสาขา และเป็นสาขาหลัก แต่สาขาหลักไม่ต้องการเปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ให้เลือกฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ สำหรับสาขาอื่นๆ จากนั้นเลือก "ไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่กับสาขาหลัก" จากนั้นให้กดยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ จนจบขั้นตอน
1.
กด "สมัครฟรี" ที่แบนเนอร์
สมัครใช้งาน
2.
กด "ยอมรับ"
ข้อตกลงและเงื่อนไข
3.
เลือกแอปฯ ที่ต้องการสมัคร
(สำหรับสาขาอื่นๆ)
*เลือกได้ 1 แอปฯ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
4.
เลือกไม่ผูกบัญชีสาขาหลัก
5.
ยืนยันการเลือกแอปฯ
6.
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพื่อยืนยันการสมัคร
7.
หน้าจอแสดงเลือก
ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ เรียบร้อยแล้ว

สถานะการสมัครโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่

กรณีกดสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ จะแสดงฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้
แจ้งสถานะการสมัครหลังจากร้านค้า
กรอกข้อมูลการสมัครผูกกับบัญชีร้านค้า
กับฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
แจ้งผลการผูกบัญชีถุงเงิน
กับแอปฯ กรณีที่ร้านสาขา
หลักเลือกแอปฯ เท่านั้น

สมัครสำเร็จ

สมัครไม่สำเร็จ

1.
กด "สมัครฟรี" ที่แบนเนอร์
สมัครใช้งาน
2.
กด "ยอมรับ"
ข้อตกลงและเงื่อนไข
3.
หน้าจอแสดงแอปฯ
ตามที่สาขาหลักเป็นผู้เลือก
จากนั้นกด กรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้งาน
4.
กดกรอกข้อมูลร้านค้า
รหัสอ้างอิง : LINE MAN คือ รหัสร้านค้า
(Restaurant ID) และ GrabFood คือ รหัสร้านค้าสามารถดูได้ใน แอปฯ GrabMerchant
5.
ตรวจสอบรายละเอียด
จากนั้นกด ยืนยันการสมัคร
6.
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพื่อยืนยันการสมัคร
7.
หน้าจอแสดง
การใช้คำขอสมัครเข้าร่วมโครงการ

สถานะการสมัครโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่

กรณีกดสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ จะแสดงฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้
แจ้งสถานะการสมัครหลังจากร้านค้า
กรอกข้อมูลการสมัครผูกกับบัญชีร้านค้า
กับฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
แจ้งผลการผูกบัญชีถุงเงิน
กับแอปฯ กรณีที่ร้านสาขา
หลักเลือกแอปฯ เท่านั้น

สมัครสำเร็จ

สมัครไม่สำเร็จ

Copyright © 2021
ถาม - ตอบ