ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher

ศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

01

ศูนย์ช่วยเหลือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

02

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการ รับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน

03

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ

04

สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่
Copyright © 2021
ถาม - ตอบ