สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 • ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3
การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
 • ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet
  (สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)
  (กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

วิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิ


 • ยอดใช้จ่ายสูงสุดเพื่อนำไปคำนวณรับสิทธิ E-Voucher
  วันที่ 1 ก.ค. - 21 ก.ค. 64 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท/คน/วัน
  วันที่ 22 ก.ค. - 30 พ.ย. 64 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท/คน/วัน
 • ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อนำไปคำนวณ E-Voucher
  เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 64
คนละครึ่งคนละครึ่ง

ตัวอย่างการคำนวณ


วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชน


1.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน
www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
เริ่ม 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 -22.00 น.
2.
กรอกรหัส 6 หลัก (OTP)
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน
3.
รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน
(ประมาณ 1-3 วัน)
4.
ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง
ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
5.
ยืนยันตัวตน
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip
บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย
(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)
6.
เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 64
(สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)
7.
เติมเงินเข้า G-Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
8.
ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
1.
ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง
พร้อมผูก G-Wallet
2.
กดแบนเนอร์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.
กรอกรหัส 6 หลัก (OTP)
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน
4.
รอรับ Notification แจ้งการเข้าร่วม
โครงการผ่านแอปฯ เป๋าตัง (ประมาณ 1-3 วัน)
5.
ยืนยันตัวตน
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip
บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย
(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)
6.
เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 64
(สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)
7.
เติมเงินเข้า G-Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
8.
ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
1.
เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”
(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
2.
รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน
3.
ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน
4.
เสียบบัตรประชาชน ในช่องยืนยันตัวตน /
Confirm ID โดยหันด้านที่มีชิปขึ้น
*ห้ามเสียบบัตรประชาชนในช่องเสียบบัตร ATM
5.
รอระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
6.
เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก
และดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง
1.
สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
2.
ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
3.
กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ทำรายการ
ยืนยันตัวตนระบบจะแสดงผลหน้าจอทันที

วิธีการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง


วิธีการเติมเงินผ่าน Mobile Banking และ ตู้ ATM

ธนาคารกรุงไทย

1
เลือกเมนูเติมเงิน
2
เลือก เติมเงิน G-Wallet
3
ระบุ หมายเลข G-Wallet 15 หลัก
4
ระบุจำนวนเงิน และกดปุ่ม “ถัดไป”
5
ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน”
กรอกรหัส PIN กรณีผู้ใช้ยังไม่เคยยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN
6
กดปุ่ม เสร็จสิ้น ทำรายการสำเร็จ
การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)
 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงิน พร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 5. -----ตรวจสอบข้อมูล-----

 6. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ
การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)
 1. เลือก เติมเงิน/สมัคร/บริการ พร้อมเพย์
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 5. -----ตรวจสอบข้อมูล-----

 6. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ
1.
กด Banner ของโครงการฯ
2.
กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
3.
สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
4.
เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วย G-Wallet
5.
ตรวจสอบรายการ
และยืนยันการชำระเงิน
6.
ยืนยัน PIN
7.
บันทึกสลิปการทำรายการ
สำเร็จอัตโนมัติ
1.
กด Banner ของโครงการฯ
2.
กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
3.
สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
4.
เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วย E-Voucher
5.
ตรวจสอบรายการ
และยืนยันการชำระเงิน
6.
ยืนยัน PIN
7.
บันทึกสลิปการทำรายการ
สำเร็จอัตโนมัติ
Copyright © 2021
ถาม - ตอบ