ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher

คำถามที่พบบ่อย

วิธีการลงทะเบียน

A:

ช่องทางการลงทะเบียนสามารถทำได้ 2 ช่องทางดังนี้
  1. www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
  2. ผ่านแบนเนอร์โครงการบนแอปเป๋าตัง

A:

สามารถใช้ได้

A:

แนะนำควรใช้เบอร์โทรศัพท์ของตนเองเนื่องจากจะมีผลกับการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการ

A:

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

A:

กรณียกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนวันที่ 7 มิ.ย. 64 สามารถเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้

A:

ประชาชนต้องเลือกเข้าร่วมโครงการเพียง หนึ่งโครงการเท่านั้น

A:

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น.

A:

กรณีได้สิทธิในโครงการแล้ว หากประชาชนไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ เพียงไม่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้รับ E-Voucher ตามที่โครงการกำหนด

A:

วันที่ 7 ของเดือนถัดไป หลังจากเริ่มใช้จ่าย

A:

สามารถตรวจสอบได้บนแบนเนอร์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง

A:

แบ่งการคำนวณตามยอดการใช้จ่ายดังนีจำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท จำนวนเงิน 40,0001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท

A:

ร้านค้าที่เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

A:

ระบบจะนำยอดที่ใช้เฉพาะส่วนที่ใช้จ่ายสูงสุดที่กำหนดไปคำนวณเป็น E-Voucher ส่วนที่เกินยอดใช้จ่ายที่กำหนดต่อวัน จะไม่ได้ถูกนำไปรวมคำนวณให้

A:

ส่วนที่ใช้จ่ายเกินจะไม่ถูกนำไปรวมคำนวณให้

A:

สามารถใชจ่ายสะสมยอดเพื่อรับ E-Voucher ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 64

A:

ประชาชนสามารถใช้ E-Voucher ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64

A:

ไม่สามารถโอนออกเป็นเงินสดได้ เนื่องจาก E-Voucher จะใช้จ่ายผ่าน G-Wallet เท่านั้น

A:

สินค้า/บริการ ที่ไม่สามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และสินค้ารูปแบบอื่นๆ
ที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้ารวมถึงการซื้อขายแบบออนไลน์

วิธีใช้งานเป๋าตัง

A:

ปัจจุบันช่องทางการยืนยันตัวตน G-Wallet บนแอปเป๋าตังมี 2 ช่องทาง
- ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ที่ตู้ ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย
- ยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT

A:

กรณีแสกนใบหน้าไม่สำเร็จสามารถดำเนินการติดต่อได้ช่องทางต่อไปนี
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
- ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทยที่สามารถยืนยัตนตัวตนได้ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง

A:

แนะนำควรใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นหมายเลขเดียวกันเพื่อความสะดวกในการรับ OTP ในการยืนยันตัวตนผ่านเป๋าตัง หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนโครงการเมื่อทำการยืนยันตัวตน G-Wallet จะต้องรับ OTP กับเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนโครงการรัฐล่าสุด หากไม่สมารถทำรายการได้ต้องใช้ การยืนยันตัวตนด้วย Krungthai NEXT

A:

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
  2. ผูก G-wallet
  3. กดที่แบนเนอร์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

A:

กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ชื่อที่แสดงบน G-Wallet ยังแสดงเป็นชื่อเดิม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการใช้สิทธิโครงการภาครัฐแต่อย่างใด เพราะสิทธิดังกล่าวยึดจากเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

A:

สามารถดูรายการใช้จ่ายย้อนหลังได้ที่
> แบนเนอร์โครงการยิ่งได้ยิ่งได้
> เมนู ดูประวัติการใช้สิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้
Copyright © 2021
ถาม - ตอบ